may-cassette–thu-huong–baokhanhhoa.com.vn–dongnhacxua.com

Máy cassette và băng nhạc hiếm hoi mà tiệm băng đĩa Thu Hương còn giữ lại. Ảnh: BaoKhanhHoa.com.vn
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.