nguyen-sa–thica.net–dongnhacxua.com

Thi sỹ Nguyên Sa. Ảnh: thica.net
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.