carol-phong-tra-tu-do-namrom64-dongnhacxua-com

Một poster quảng cáo ca sỹ Carol và Uyên Phương của phòng trà Tự Do. Ảnh: NamRom64
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.