nguyen-dac-xuan–le-ngo-chau–dongnhacxua.com

Tác giả Nguyễn Đắc Xuân (trái) và ông Lê Ngộ Châu.
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.