toi-dang-mo-giac-mong-dai–1–pham-duy–le-lan–amnhacmiennam.blogspot.com–dongnhacxua.com

Tôi đang mơ giấc mộng dài (Phạm Duy – Lê Lan). Ảnh: AmNhacMienNam.blogspot.com
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.