akai-1-2–baotreonline.com–dongnhacxua.com

Một quán cà phê Sài Gòn trang trí kiểu xưa bằng những chiếc máy hát Akai – Ảnh: Internet
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.