akai-1-3–baotreonline.com–dongnhacxua.com

Quán cà phê Sài Gòn ngày xưa chủ yếu là giải khát trò chuyện suông với bạn bè – Ảnh: LIFE
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.