hoang-oanh-mai-chau–facebook.com–dongnhacxua.com

Ca sỹ Hoàng Oanh và phu quân, tức nhạc sỹ Mai Châu. Ảnh: https://www.facebook.com/danhcahoangoanh
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.