mua-mua-di-qua–0–du-uyen–ha-phuong–wikipedia.com–dongnhacxua.com

Mùa mưa đi qua (Du Uyên, tức Hà Phương). Ảnh: wikipedia.com
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.