mua-mua-di-qua–1–du-uyen–ha-phuong–vietstamp.net–dongnhacxua.com

Mùa mưa đi qua (Du Uyên, tức Hà Phương). Ảnh: VietStamp.net
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.