nguyen-ngoc-thien

Nhạc sỹ Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: nld.com.vn
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.