ngoc-phu-1-8–thanhthuy.me–dongnhacxua.com

Từ trái sang phải hàng ngồi: Xuân Trang, MC Ngọc Phu, Thùy Linh, Cát Phương và hàng đứng từ trái: Trần Quốc Bảo, Thành và 2 người đẹp
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.