tang-le-tam-lang–nld.com.vn–dongnhacxua.com

Tang lễ của NS Tám Lang được tổ chức tại Khu dưỡng lão Nghệ sĩ TPHCM. Ảnh: nld.com.vn
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.