dem-thu–dang-the-phong–tainhaccho.vn–dongnhacxua.comjpg

Đêm thu (Đặng Thế Phong). Ảnh: TaiNhacCho.vn
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.