nhac-tre-vao-phong-tra–thanhnien.vn–dongnhacxua.com

Duy Hùng, Thanh Lan, Duy Quang tại Đại hội nhạc trẻ Sài Gòn năm 1974 ẢNH: TƯ LIỆU
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.