hoa-chau–sai-gon–flickr–manh-hai–dongnhacxua.com

Saigon 1967 – Hỏa châu trên thành phố, phía sân bay TSN. Phía dưới ảnh là Thương xá TAX. Saigon 1967 – 4 flares hanging over the city. Photo by Bill Mullin.
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.