thanh-huyen–thanhnien.vn–dongnhacxua.com

Nghệ sĩ Thanh Huyền thời trẻ và khi bước sang tuổi 74 – Ảnh: tư liệu – Ngọc An
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.