tran-kim-phuong–vanhoahoc.vn

PGS.TS Trần Kim Phượng (tác giả bài viết, người chơi ghi-ta) và NCS Nguyễn Thị Bích Hạnh cùng hát nhạc Trịnh sau khi kết thúc buổi bảo vệ luận án TS của NCS tại Học viện KHXH năm 2014 về “Ẩn dụ tri nhận trong ca từ Trịnh Công Sơn” (người hướng dẫn là GS. Đỗ Việt Hùng, chủ tịch hội đồng là GS. Nguyễn Văn Hiệp – đều là những nhà khoa học mê nhạc Trịnh).
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.