nguyen-van-khanh–thanhnien.com.vn–dongnhacxua.com

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Khánh. Ảnh: ThanhNien.com.vn
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.