moc-lan–nhu-thuy–thai-thanh–ha-thanh–chau-ha–mai-huong–quynh-dao–cothommagazine.com

Mộc Lan – Như Thủy – Thái Thanh – Hà Thanh – Châu Hà – Mai Hương – Quỳnh Dao. Ảnh: CoThomMagazine.com
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.