gia-dinh-phan-lac-hoa–vtc.vn–dongnhacxua.com

Gia đình nhạc sỹ Phan Lạc Hoa chụp trước khi nhạc sỹ mất, tháng 8/1982. Ảnh: Phan Huyền Thư.
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.