phan-huyen-thu–phan-lac-cao-nguyen–vtc.vn–dongnhacxua.com

Phan Huyền Thư và em trai Phan Lạc Cao Nguyên (đã mất) chụp năm 1980. Ảnh: Phan Huyền Thư.
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.