phong-tra-1-3–baotreonline.com–dongnhacxua.com

Chương trình nhạc xưa tại phòng trà Melody. Ảnh Eskimo
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.