chuyen-doa-quynh-huong–1–trinh-cong-son–tcs-home.org–dongnhacxua.com

Chuyện đóa quỳnh hương (Trịnh Công Sơn). Ảnh: tcs-home.org
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.