hai-hoa-rung-cho-em–0–truong-hoa-xuan–hoang–amnhacmiennam.blogspot.com–dongnhacxua.com

Hái hoa rừng cho em (Trương Hoàng Xuân – Hoàng Ngọc Quyên). Ảnh: AmNhacMienNam.blogspot.com
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.