mong-cam-1990–nguoiduatin.vn–dongnhacxua.com

Ảnh nữ sỹ Mộng Cầm chụp năm 1990.
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.