nhuy-lua-hoa-den–phan-lac-hoa–tienphong.vn–dongnhacxua.com

Bút tích Phan Lạc Hoa dành cho bác sĩ Sao Hồng, hồi đó là sinh viên thực tập. Ảnh: tienphong.vn
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.