to-nhac-xua-nguyen-vinh-thoibaokinhtesaigon-dongnhacxua-com

Tờ nhạc xưa. Ảnh: Nguyễn Vinh
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.