ha-thanh–thai-thanh–trac-nhu–dongnhacxua.com

Hà Thanh (trái) & Thái Thanh (phải). Ảnh: tác giả Trác Như.
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.