ho-thi-thu–thanhnien.vn–dongnhacxua.com

Hồ Thị Thu ngày ấy – Ảnh: tư liệu

Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.