thai-thanh-nhat-bang-kim-tuoc-mai-huong-nhat-truong-casithaithanh-wordpress-com-dongnhacxua-com

Từ trái sang: nhạc sĩ Nhật Bằng, ca sĩ Kim Tước , Thái Thanh, Mai Hương và ca sĩ Nhật Trường. Ảnh: https://casithaithanh.wordpress.com/2016/11/08/mai-thao/
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.