thanh-binh–thanhnien.com.vn–ha-dinh-nguyen–dongnhacxua.com

Nhạc sỹ Thanh Bình thời trẻ. Ảnh: Hà Đình Nguyên.
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.