to-thanh-tung-1-2–phunuonline.com.vn–dongnhacxua.com

Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng khi còn tỉnh táo trên giường bệnh tại Bệnh viện Sa Đéc. Hai con con gái chăm sóc ông là Tô Thảo Xuân (áo xanh) và Tô Thảo Quyên (áo caro).
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.