to-thanh-tung-1-8–phunuonline.com.vn–dongnhacxua.com

Cố nhạc sĩ Tô Thanh Tùng vừa nằm đàn, vừa được con gái thứ ba Tô Thảo Quyên cắt móng chân khi ông về Sa Đéc dưỡng bệnh
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.