trung-vuong–hathaykhongbanghayhat.org

Nữ sinh Trưng Vương. Ảnh: HatHayKhongBangHayHat.org
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.