thanh-duoc-thanh-nga-lan-va-diep-cand.com.vn-dongnhacxua.com

Nghệ sĩ Thành Được và NSƯT Thanh Nga trong vở “Lan và Điệp”.
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.