TungGiang-TruongKy-NamLoc_1970-trungtamasia.com–dongnhacxua.com

Tùng Giang – Trường Kỳ – Nam Lộc. Ảnh: Nam Lộc.
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.