mua-xuan-dau-tien–van-cao–baicadicungnamthang.net–dongnhacxua.com

Mùa xuân đầu tiên (Văn Cao). Ảnh: http://baicadicungnamthang.net
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.