em-gang-cho–0–huynh-anh–amnhacmiennam–dongnhacxua.com

Em gắng chờ (Huỳnh Anh). Ảnh: AmNhacMienNam.blogspot.com
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.