nguyen-duc–2–nld.com.vn–dongnhacxua.com

Nhạc sĩ Nguyễn Đức và các học trò. Ảnh: nld.com.vn
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.