to-thanh-tung-nld.com.vn-dongnhacxua.com

Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng lúc sinh thời. Ảnh: nld.com.vn
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.