em-den-tham-anh-mot-chieu-mua–0–to-vu–amnhacmiennam.blogspot.com–dongnhacxua.com

Em đến thăm anh một chiều mưa (Tô Vũ). Ảnh: AmNhacMienNam.blogspot.com
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.