xe-dap-ky-uc-amp-tuong-lai-003-1484640511

Một bãi giữ xe đạp ở Sài Gòn cuối thập niên 1950 (ảnh: báo Life)

Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.