xuan-hop-mat–0–van-phung–dakto–amnhacmiennam–dongnhacxua.com

Xuân họp mặt (Văn Phụng). Ảnh: AmNhacMienNam.blogspot.com
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.