giot-mua-thu–1–dang-the-phong–bui-cong-ky–vietstamp.net–dongnhacxua.com

Giọt mưa thu (Đặng Thế Phong). Ành: VietStamp.net
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.