doi-mat-nguoi-son-tay–1–pham-dinh-chuong–quang-dung–amnhacmiennam–dongnhacxua.com

Đôi mắt người Sơn Tây (Phạm Đình Chương – Quang Dũng). Ảnh: AmNhacMienNam.blogspot.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *