nguyen-trong-tao–van-cao–cand.com.vn–dongnhacxua.com

Nhạc sĩ Văn Cao trong một lần uống rượu cùng nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Ảnh: cand.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *