Cà phê Sài Gòn Út Lành gãi không gian Sài Gòn x°a – ¢nh: Y¾N TRINH

Cà phê Sài Gòn Út Lành gợi không gian Sài Gòn xưa. Ảnh: YẾN TRINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *