cat-bui–trinh-cong-son–theharmonica.net–dongnhacxua.com

Cát bụi (Trịnh Công Sơn). Ảnh: theharmonica.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *