chieu-tren-pha-tam-giang–0–tran-thien-thanh–amnhacmiennam–dongnhacxua.com

Chiều trên phá Tam Giang (Trần Thiện Thanh – Tô Thùy Yên). Ảnh: AmNhacMienNam.blogspot.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *